Circle Image

Jevrejski praznici


Jevrejski praznici
Jevrejski praznici
Hanuka

Hanuka je osmodnevni praznik kojim se slavi pobjeda Makabejskih ustanika nad helenskim osvajačem, kvislinškom marionetskom vladom koju je postavio u Judeji i helenističkim pokretom koji je po ...

Čitaj više
Jevrejski praznici
Purim

Sjećanje na spas Jevreja Persije od pokolja koji je bio predvidio i dan provedbe odredio zločinac Hamam prvi ministar Persijskog cara Ahašveroša (prije 2500 godina). LEGENDA: Car Ah ...

Čitaj više
Jevrejski praznici
Roš Hašana

ROŠ (H)A-ŠANA U Tori ovaj se praznik naziva Jom Terua - Dan Trubni (vidi IV Knjiga Mojsijeva 29:1) zbog pozitivne biblijske zapovjedi kojom se nalaže da se na ovaj dan duva u &scaron ...

Čitaj više
Jevrejski praznici
Pesah

Pesah je najveći Jevrejski praznik koji se praznuje u spomen na oslobođenje Jevreja iz Misirskog robstva. U Hebrejskom jeziku Pesah se još naziva: - Hag A-macot (pr ...

Čitaj više
Jevrejski praznici
Hamišoši

HAMIŠA ASAR BIŠVAT - TU BIŠVAT (Nova godina drveća) Kako je prvi Tišri Roš Hašana (nova godina) dan suđenja kada Bog određuje ljudima kakva će im biti ...

Čitaj više
Jevrejski praznici
Jom Kipur

JOM (H)A-KIPURIM Dan od pomirenja, deseti dan mjeseca Tišrija, najstrožiji post, dan priznanja svih propusta, grijehova i bezakonja. Jom (h)a-kipurim je dan pokajanja za sviju: za pojedi ...

Čitaj više
Jevrejski praznici
Šabat

EREV ŠABAT (hebr.) = predvečerje subote. Subota počinje sa zalaskom sunca u petak.  Nekoliko minuta prije zalaska sunca domaćica pali subotnju svijeću uz blagoslov: “Baruh ...

Čitaj više
Jevrejski praznici
Jom Hašoa

Više od 5 godina Jevreji svijeta su želeći da obilježe stradanje koje je jevrejski narod zahvatilo u periodu od 1938. do 1945. godine vodili rasprave kako i koji dan obilježiti najveću pla ...

Čitaj više
Jevrejski praznici
Jom-Tov

JOM-TOV je zapovjedni praznik, skupno ime za šest Tora praznika (Prvi dan Pesaha, Sedmi dan Pesaha, Prvi dan Sukota, Osmi dan Sukota, šavuot i Dan Trubni – odn. Roš (h)a-&sc ...

Čitaj više
Jevrejski praznici
Sukot

SUKOT doslovno: sjenice, Praznik sjenica koji se slavi kao uspomena na izlazak iz Egipta i dugi put do Izraela kroz pustinju. Praznik Sjenica traje od petnaestog do dvadeset i drugog Tišrija.& ...

Čitaj više
Jevrejski praznici
Šavuot

ŠAVUOT doslovno: sedmice, praznik sedmica koji se slavi po isteku sedme sedmice nakon Praznika Beskvasnih Hljebova.  Na ovaj dan, šestoga dana mjeseca Sivana, 600.000 punoljetnih mu ...

Čitaj više
Jevrejski praznici
Sarajevski Purim

Hag (h)a-Asirim (hebr.) = “Dan usužnjenika” – praznik sarajevskog Jevrejstva koji se slavi u spomen na oslobođenje sarajevskog haham-bašija Rav Moše Danona i drugih o ...

Čitaj više


Datum
20th of Kislev, 5784
December 4, 2023
Jevrejski kalendar

Haggadah
Haggadah

Hagada je jevrejska obredna knjiga (kodeks), koja sadržava biblijske priče, molitve i psalme vezane za praznik Pesah (Pashu), posvećen oslobođenju Jevreja od egipatskog ropstva. Sa ovim sadržajem podudara se i ilustrovani dio ove knjige. Sarajevsha Hagada pisana na finom pergamentu, predstavlja najstariji i najraskošniji primjer ove vrste kodeksa; djelo je španske iluminatorske umjetnosti XIV. stoljeća, sa očiglednim uticajem tadašnje italijanske i francuske savremene slikarske umjetnosti

Čitaj više

Downloads
Jevrejski Glas

Link

Downloads
SaLon

Link